สำหรับการสั่งซื้อ พรบ. - ประกันภัย
ติดต่อ : บริษัท ยูเอสเอ-เอบีเอ จำกัด โทร. 02-617-4380

 
ลำดับ ประเภทและขนาดรถยนต์ การใช้รถยนต์
รหัส ส่วนบุคคล (บาท/ปี) รหัส รับจ้าง/ให้เช่า (บาท/ปี)
เบี้ยรวม PV เบี้ยรวม PV
1 รถจักรยานยนต์ 10.3 3.3    
  ไม่เกิน 75 ซีซี A * 161.57 50 A * 161.57 50
  1.2 เกิน 75-125 ซีซี B * 323.14 50 B * 376.64 50
  1.3 เกิน 125 - 150 ซีซี C * 430.14 50 C * 430.14 50
  1.4 เกิน 150 ซีซี D * 645.21 50 D * 645.21 50
รถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า E * 323.14 50 E * 376.64 50
  * ราคาเบี้ยนำส่ง พรบ.จักรยานยนต์ คิดค่าบริการคันละ 100 บาท
2 รถสามล้อเครื่อง 1.7     3.7    
  2.1 ในเขตกรุงเทพฯ A 773.61 20 A 1547.22 50
  2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ B 430.14 30 B 430.14 50
  รถสามล้อเครื่องขับเครื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า E 537.14 50 E 1547.22 50
3 รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพมาจาก
รถจักรยานยนต์ (สกายแลป)
1.71 430.14 30 3.71 430.14 30
4 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (เก๋ง) 1.1 645.21 100 3.1 2041.56 40
  รถยนต์ไม่เกิน 7 คนขับด้วยพลังงานไฟฟ้า 1.10E 645.21 100 3.10E 2041.56 40
5 รถยนต์นั่งโดยสารเกิน 7 คนขนาดที่นั่ง 1.2     3.2    
  5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (ตู้) A 1182.35 200 A 2493.1 150
  5.2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง B 2203.13 450 B 3738.58 250
  5.3 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง C 3437.91 200 C 7155.09 500
  5.4 เกิน 40 ที่นั่ง D 4017.85 250 D 8079.57 600
  รถยนต์โดยสารหมวด 4
(วิ่งระยะทางอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
      3.2    
  5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (ตู้)       E 1698.09 100
  5.6 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง       F 2428.9 150
  5.7 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง       G 4093.82 300
  5.8 เกิน 40 ที่นั่ง       H 4974.43 350
6 รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม 1.4     3.4    
  6.1 ไม่เกิน 3 ตัน(ปิกอัพ) A 967.28 200 A 1891.76 400
  6.2 ไม่เกิน 6 ตัน B 1310.75 250 B 1966.66 400
  6.3 ไม่เกิน 12 ตัน C 1,408.12 100 C 2127.16 1000
  6.4 เกิน 12 ตัน D 1,826.49 120 D 2718.87 200
7 รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิแก๊ซหรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม 1.42     3.42    
  7.1 ไม่เกิน 12 ตัน A 1805.09 100 A 2127.16 150
  7.2 เกิน 12 ตัน B 2493.1 150 B 3288.11 200
8 หัวลากจูง 1.5 2546.6 200 3.5 3395.11 200
9 รถพ่วง 1.6 645.21 50 3.6 645.21 50
10 รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์)       4.01 1644.59 100
11 รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฏหมายด้วยรถยนต์       4.06 97.37 5
12 รถยนต์ประเภทอื่นๆ (ทะเบียนที่ขึ้นต้น 10-39
ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 4 ล้อเล็ก)
4.07 828.18 50