เข้าสู่ระบบ

 
สูตร "เร่งการเก็บเกี่ยว" คือ การทำ PV ให้ครบ 1,000 PV เร็วที่สุด

 

   
  หมายเหตุ
1. สมาชิกต้องซื้อครบ 1,000 PV จะได้ตำแหน่ง SU และจะเริ่มคำนวณรายได้จาก 1,001PV ขึ้นไป (ส่วน 1000 PV
แรกนั้นจะเป็ฯการปันผลให้กับผู้แนะนำ)
2, สะสมยอดส่วนตัวขึ้นตำแหน่งไม่กำหนดระยะเวลา
3. ปิดยอดรายปักษ์วันที่ 15 และสิ้นเดือน จะคำนวณปันผลหลัง 5 วัน คือจ่ายวันที่ 20 และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
   
ค่าบริหารลูกทีม Di, Vp และ Pr (Matching Bonus)5%
* ตำแหน่ง Vp กรณีตำแหน่งชนกัน 2 ชั้นขึ้นไปในสายงานเดียวกัน แม่ทีมจะได้รับรายได้ 10% จากรายได้ของลูกทีมแทน
** ตำแหน่ง Pr กรณีตำแหน่งชนกัน 2 ชั้นขึ้นไปในสายงานเดียวกัน แม่ทีมจะได้รับรายได้ 20% จากรายได้ของลูกทีมแทน
   
จนกว่าบริษัทฯจะมีการแก้ไข / แจ้งเปลี่ยนแปลง
© Copyright 2011 USA-ABA CO., LTD. | http://www.usaaba.com | All right reserved. Email : info@usaaba.com